Therapiepraktijk voor bewustwording

Bestaan is een feit, leven is een kunst
( Sri Sri Ravi Shankar )

Gestalt - Groepstherapie


Groepstherapie is een vorm van leren door reflectie op je eigen ervaringen.

Je onderzoekt je persoonlijke ervaringen op verschillende manieren; b.v. in gesprek met elkaar, in een persoonlijk dieper onderzoek, door lichaamswerk én met behulp van beeldende middelen.


Werkwijze:

In een kleine groep met je persoonlijke thema’s aan de slag

Herkenning en steun vinden bij je groepsgenoten

Volop mogelijkheden tot bewustwording en groei

Oefenen met nieuw gedrag in de veilige setting van de groep


Lichaamsbewustzijn:

We focussen ons, in de gestalt-groep, op je lichaamsbewustzijn en op het verfijnen daarvan. Hoe gebruik je je lichamelijke gevoelens in je dagelijkse leven.

We experimenteren, ervaren en studeren over lichaamsbewustzijn.

We zullen ook steeds starten lichaamsoefeningen en speuren in je lichaam.


Door de interactie in de groep wordt je je daar sneller bewust van en die bewustwording geeft weer mogelijkheden tot verandering en groei.


Zo kun je in de veilige setting van de groep oefenen met nieuw gedrag.

Je leert begrijpen en je wordt begrepen.

Je leert om steun te vragen en om steun te geven of juist te weigeren.

Zo kan een ieder met zijn of haar eigen proces deelnemen aan de groep en leer je mee van de processen van anderen.


De groepen zijn klein van samenstelling, gemiddeld 3-6 personen, en zo samengesteld dat er doorgaans een goede mix is van mannen, vrouwen en verschillende leeftijden. We werken met diverse werkvormen en lichaamsgerichte oefeningen.

Vind je eigen Dynamiek

De dynamiek in een groep geeft veel mogelijkheden tot bewustwording en vooral in een vaste bekende groep.

In de gestalt groepstherapie focussen we op de dynamiek in een contact tussen jou en de ander, tussen jou en de omgeving maar ook op de dynamiek binnen jezelf.

De contactgrens aan het werk! We experimenteren, ervaren en studeren over dynamiek. Hoe ga je om met het ontstane (energie) veld b.v. in privé als zakelijk én hoe werk je ermee in een groep.

Nergens kom je jezelf en jouw manieren van reageren zo sterk tegen als in het contact met andere mensen. Je neiging om je aan te passen, je kwetsbaarheid te verhullen, strijd op te zoeken, het anderen naar de zin te maken, niet durven zeggen wat je eigenlijk voelt of vindt…..

De groepssessie duurt 3-3,5 uur en kost €130,- per sessie. In totaal zouden er 6 bijeenkosten zijn. (1x per 5-7 weken).

Kennismakking met Gestalt Groepstherapie

(Eendaagse workshop)


Ervaar wat interactieve zelfreflectie in een groep kan betekenen voor je zelfontplooiing.

Behoefte om jezelf beter te leren kennen m.b.t. je omgeving?

Problemen met sociale contact?

Zin in meer leven en minder overleven?

Moeite met "Nee" kunnen zeggen?

Kleineer en zet je jezelf snel in de lage positie m.b.t. de andere?

Herken je dat je dingen wilt, maar niet doet?   

Dan is de Gestalt Groepstherapie een weg…

- zelfherkenning door de spiegeling van een groep

- om nieuwe manieren te ontdekken

- om contact te maken met jezelf en anderen

-om te experimenteren met nieuw gedrag in een veilige omgeving

In deze eendaagse workshop wordt dus niet alleen “gesproken over” gestalttherapie, maar je kunt ook deelnemen aan de gestalttherapie in diverse vormen. De worshop is eenmalig, duurt 4 uur en kost €120,-

Nieuwsgierig geworden?

Samantha Bokhout (Klaaswaal)

November, 2021

In de periode Mei t/m November 2021 heb ik deelgenomen aan zes groepstherapie sessies bij Anna.

In eerste instantie was ik heel terughoudend of dat deze vorm van therapie wel iets voor mij zou zijn.

Ik ben namelijk nogal op mezelf in het oplossen van mijn problemen. Anna dacht dat dit voor mij een goede stap zou zijn, om in een veilige omgeving van een groep verder te leren en te groeien.

De eerste sessie was er 1 van innerlijke strijd, ga ik dit echt doen? Mijn lichaam vloog rondjes om zichzelf, wat een stress en zenuwen. Ik wil hier niet zijn en mezelf blootgeven aan wildvreemden.

Maar ik wilde mezelf ook beter voelen en ik vertrouwde Anna daarin volkomen.

Ik dacht “als zij zegt dat dit goed voor mij kan zijn, dan moet ik mezelf uit mijn comfort zone halen en het een kans geven”.

Ik ben zo blij dat ik de keuze heb gemaakt om door te gaan met de groepssessies. Dat ik Anna en mijn medegroepsleden het vertrouwen heb gegeven. Het was een veilige plek om echt al mijn emoties, twijfels, worstelingen te delen en we herkenden zoveel in elkaar. Allemaal worstelden we met dezelfde dingen, natuurlijk in andere context, maar de kern was vaak hetzelfde. Die herkenning gaf mij zoveel steun.

Door de afwisselende technieken die Anna gebruikt, zoals rollenspellen, creatieve opdrachten en lichaamswerk en natuurlijk het praten, wordt je echt tot bewustzijn gebracht.

De sessies duren 3 uur, dat is best lang en soms is dat ook heel vermoeiend, maar door Anna’s zorgzame manier van doen, werd het zware dan altijd afgewisseld met iets van ontspanning om het in balans te houden.

Ik ging altijd vol gedachten naar huis, soms moe, maar wel voldaan, want we hadden dan hard gewerkt.

Soms zelfs vol energie, omdat je je zoveel bewust was geworden. Deze sessies hebben mij zoveel gebracht.

We hebben met elkaar gelachen, gehuild, gedeeld, gesteund en elkaar echt verder geholpen.

Daar ben ik Anna en mijn groepsleden heel dankbaar voor.