Therapiepraktijk voor bewustwording

Bestaan is een feit, leven is een kunst
( Sri Sri Ravi Shankar )

Kwaliteit

Net als de andere gekwalificeerde Gestalttherapeuten ben ik ook lid van de N.B.G.T. (Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten), NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Deze beroepsverenigingen bevorderen de kwaliteit van de therapie, bewaakt de kwaliteit van de bij- en nascholing en houdt zich bezig met de inhoudelijke ontwikkelingen van het vak.

Aansprakelijkheid en Klachtenregeling

De therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomende gevallen wordt uitgekeerd door verzekeraars, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). En uiteraard graag zou ik dat in eerste instantie van u zelf willen horen, want de klachten kunnen vaak als ze gehoord zijn verminderd of opgelost worden.

Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe wet Wkggz van kracht geworden. Dat betekent o.a. dat je als zorgverlener de wettelijke plicht hebt om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben en dat je lid bent van een erkende klachtencommissie. Daarnaast zijn er richtlijnen over je informatieplicht en de inhoud van de behandelingsovereenkomst.


Download BehandelovereenkomstTherapiepraktijk v bewustwording.pdf (s.v.p. ondertekend meebrengen tijdens eerste consult).


Tarieven

  • Gestalttherapie sessie 50 min - € 85
  • Gestalt relatietherapie 60-75 min - € 130
  • Coachingsgesprek 60 min - € 85


Voor de coaching gelden dezelfde tarieven als bij de individuele therapie (+ btw 21%).

Afspraken in de avonduren, feestdagen en het weekend zijn mo gelijk. Het tarief is dan € 20,- hoger.
De tarieven worden vergoed vanuit het aanvullend pakket van zorgverzekeringen. De vergoeding valt onder de noemer alternatieve- complementaire geneeswijzen en gaat niet af van uw eigen risico. De wijze van vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend, ik raad u aan om uw eigen polis te raadplegen of dit na te gaan bij uw verzekeraar.


Bedrijven/instellingen

Voor bedrijven en instellingen gelden andere tarieven. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.


Afzegging

Er wordt een behandelovereenkomst gesloten waarin de betalingsvoorwaarden zijn opgenomen. Indien u verhinderd bent voor een afspraak, kunt u de afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch annuleren of wijzigen, anders wordt deze sessie (het hele bedrag) in rekening gebracht.

Bij verzuim van betaling zal incasso plaatsvinden.


Werktijden

Overdag

maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag van 9:00 tot 15:00

woensdag van 11:00 tot 16:00 uur

'S avonds

dinsdag van 17:00 tot 19:30 uurRegistratie

Kvk-nummer: 67101771

AGB-code zorgverlener: 90103892

AGB-code Praktijk: 90063230

R.B.C.Z. (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) de koepelorganisatie: 200095R

N.F.G (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) : 9137
S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg): 15902