Therapiepraktijk voor bewustwording

Hoe spiritueel je bent
heeft niets te maken met waar je in gelooft,
maar heeft alles te maken met jouw bewustzijnsstaat.
( Eckhart Tolle )

Over mij

Ik heet Anna Noppen-Ermolenko (1976) en sinds 2014 geef ik een therapie in diverse vormen: individuele, relatietherapie en groepstherapie. Voorheen heb ik meerdere opleidingen en cursussen gevolgd op financieel, juridisch gebied en was ik werkzaam in het bedrijfsleven.

De gestalttherapie geef ik in het Nederlands en in het Russisch (onder andere via Skype en Whatsapp) aan mensen van variërende leeftijden en etnisch-culturele achtergronden.

Ik heb een passie voor mensen. Mijn achtergrond en levenservaring stellen me in staat in therapeutisch opzicht goed bij je aan te sluiten. Ik heb een scherpe antenne ontwikkeld voor de behoeften en drijfveren van andere mensen en ben begaan met hun gevoelens.

Daarnaast vind ik het geweldig om mensen in hun persoonlijke groei te kunnen begeleiden.

Ik heb mijn ware roeping eindelijk gevonden!

Mijn werkwijze

In mijn Therapiepraktijk voor bewustwording in Klaaswaal stimuleer ik u om uw innerlijke kracht, eigenheid en kwaliteiten te (her)ontdekken.

Mijn rol als gestalttherapeut is het ondersteunen van u zodat u zelf op een ontdekkingsreis kan gaan. Tijdens deze reis onderzoeken we samen welk doel u wilt bereiken, waar u vastloopt en waar u aan toe bent. Hierbij begeleid ik u totdat u uw nieuwe inzichten verkrijgt. Tevens reik ik u voldoende handvatten aan om een verandering door te voeren.

Ik beschik over uitgebreide levenservaring en ben van nature hoog sensitief. Tijdens therapie maak ik gebruik van diverse technieken (b.v. innerlijke kind, lege stoel, visualisatie, rollenspel, creatief kleien, tekenen), meditaties en ik let vooral op lichaamstaal. Daarnaast gebruik ik natuurlijk mijn eigen creativiteit, fantasie en inlevingsvermogen.

Als therapeut benader ik ieder cliënt als een uniek individu, waarbij respect en oprechtheid een belangrijke rol spelen. Veiligheid en vertrouwen zijn de basiselementen voor iedere therapie.

Om de kwaliteit van mijn werk te garanderen, volg ik regelmatig opleidingen, bijscholingen, supervisie en intervisie. Ik ben lid van de Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg KLACHTENREGELING CAMCoop mbt Wkkg, NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en sluit me volledig aan bij de voorgeschreven ethische code.

Mijn motto en visie

Mijn motto is: “De bewuste geest is een zelfhelende geest”. Gestalt is een Duits woord dat “geheel” of “samenstelling” betekent en hiermee wordt er een “totaalbeeld” bedoeld. De mens wordt gezien als een eenheid van lichaam en geest.

En vanuit gestaltvisie en mijn (eigen) therapeutische ervaring weet ik dat de geest en lichaam onscheidbaar zijn. Ik heb meerdere cliënten gehad met lichamelijke klachten. En zodra het geestelijke (mentale) conflict opgelost wordt, voelt het lichaam zich beter.

Wilt u uw eigen leven zelf sturen, dan verwelkom ik u in mijn therapiepraktijk!

Mijn motto

De bewuste geest is een zelfhelende geest

( Roger Walsk )

Kwaliteit

Net als de andere gekwalificeerde Gestalttherapeuten ben ik ook lid van NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Deze beroepsverenigingen bevorderen de kwaliteit van de therapie, bewaakt de kwaliteit van de bij- en nascholing en houdt zich bezig met de inhoudelijke ontwikkelingen van het vak.

Aansprakelijkheid en Klachtenregeling

De therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomende gevallen wordt uitgekeerd door verzekeraars, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie CAMCoop m.b.t. Wkkg. En uiteraard graag zou ik dat in eerste instantie van u zelf willen horen, want de klachten kunnen vaak als ze gehoord zijn verminderd of opgelost worden.

Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe wet Wkggz van kracht geworden. Dat betekent o.a. dat je als zorgverlener de wettelijke plicht hebt om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben en dat je lid bent van een erkende klachtencommissie. Daarnaast zijn er richtlijnen over je informatieplicht en de inhoud van de behandelingsovereenkomst.